KRM

Fjærlus

Prosjekt på lite kjent artsgruppe

Museum Stavanger har i flere år samarbeidet med Naturhistorisk Museum i Oslo om innsamling av fjærlus fra vadefugler for DNA barkoding. Nå er prosjektet utvidet til å gjelde alle artsgrupper, og norske ringmerkere inviteres herved til å delta i innsamling. Er du interessert i å delta - ta kontakt med ringmerkingssentralen!

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera, som lever i fjærdrakten til fugler. I Norge inkluderes fem familier i samlebegrepet fjærlus; Philopteridae, Menoponidae, Laemobothriidae, Goniodidae og Ricinidae. I dette prosjektet vil vi kartlegge det norske mangfoldet i disse familiene. De er fra før dårlig kjent i Norge og det finnes få eller ingen taksonomiske eksperter på gruppen, dette på tross av at vertene deres (fuglene) er meget godt studert. Ved å samarbeide tett med forskere, miljømyndigheter, ringmerkere og ringmerkingstasjoner, vil vi få tilgang på prøver fra en rekke fuglearter, fra flere ulike områder over store deler av landet. Kompetansebygging vil skje gjennom vår samarbeidspartner i Tjekkia, Oldrich Sychra, som har lang erfaring og bred kompetanse på artsbestemmelse av fjærlus. Vi vil DNA strekkode alle artene vi samler inn gjennom prosjektet og samtidig bygge opp en referansesamling av fjærlus, som hittil er tilnærmet ikke-eksisterende i Norge.

Les mer om prosjektet