KRM

Har du funnet en ringmerket fugl?

Dersom du finner en ringmerket fugl, vil vi gjerne at du rapporterer dette.

Årlig ringmerkes omtrent 250000 ville fugler i Norge. Resultatene av ringmerkingen forteller oss hvor hekkefuglene har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært.

Disse rubrikkene er obligatoriske
Adresse på ring, ringnummer, funnsted, fylke, funndato, avkryssing i boksene, navn, adresse, postnummer/poststed, epost, telefonnummer
Dette feltet er påkrevd
Zoom inn til riktig område på kartet, plasser markøren på funnsted. Markøren kan klikkes og flyttes på, hvis den blir feilplassert. Klikk da på markøren, hold inn knappen og flytt.
Kryss av bokser for funnomstendigheter