KRM

Ny viltforskrift

Noen endringer med hensyn til ringmerkingsaktiviteten

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark fra 1. april 2020.

Punktene i forskriften som spesielt angår lisensierte ringmerkere er gitt i kapittel 2. Noen endringer mht. til ringmerkingsaktiviteten er lagt til fra forrige viltforskrift, herunder merkeplikt av nett og fangstutstyr.

Viltforskriften kan finnes her