KRM

Nytt kartleggingsverktøy av fugletrekk

Et nytt kartleggingsverktøy av fugletrekk er utviklet av EURING og EuroBirdPortal.

EURING, det europeiske samarbeidsorganet for ringmerkingssentraler, slapp i går den nye versjonen av “The Migration Mapping Tool”, som analyserer forekomst og bevegelsesmønster gjennom året for 50 arter som er av spesiell interesse for overvåkingen av aviær influensa. Her sammenstilles data fra observasjonsdatabaser med ringmerkingsdata, slik at man kan analysere både forekomst, opphav og bevegelsesmønster. Et av hovedmålene med dette verktøyet er å informere de involverte myndigheter i håndteringen av relevant sykdomsoverføring. Imidlertid så vil verktøyet også gi mye nyttig informasjon for de som arbeider med et bredt spekter av forvaltningsspørsmål, og vil også være av interesse for mange fuglekikkere og ringmerkere.

Migration Mapping Tool - introduksjon (introduksjonsvideo)

Migration Mapping Tool - artsutvalg (tilgang til interaktive tabeller og kart)