KRM

Rekorder hos ringmerkede fugler

Alders- og distanserekorder

Det er stor forskjell på hvor gamle fugler blir. Som hovedregel så lever de store artene lenger enn de små, og de som får mange unger lever kortere enn de som får få unger. Noen artsgrupper blir eldre enn andre, rovfugler og sjøfugl lever ofte lenge – måker og alkefugler oppnår regelmessig en alder opp mot 30 år. Småfugler som f.eks. meiser har derimot en gjennomsnittlig levealder på 2-3 år, men noen få kan bli bort imot 8-9 år gamle. Den eldste fuglen som er registrert i Norge er en lunde som ble nær 41 år gammel.

Ringmerkingssentralen mottar stadig meldinger om gamle fugler. Nylig ble det satt ny verdens-aldersrekord på både lavskrike og brushane!

Her finner du den oppdaterte listen over alders- og distanserekorder som er registrert på norskmerkede fugler (oppdatert 08.06.2023)