KRM

Ringmerkingsatlas

Online og bøker

Med mange gjenfunn av ringmerkede fugler så kan man få en forståelse av hvor de ulike artene har sine hekkeplasser, trekkveier og overvintringsområder. Ringmerking forteller oss også om hvor lang tid fuglene bruker på trekket, hvor gamle de kan bli og hva de vanligste dødsårsakene er.

Dette er viktige data som brukes til forskning og til å ta vare på fuglebestandene våre

GjenfunnsAtlas Online (2021) viser hvor og når norskmerkede fugler er blitt gjenfunnet, og alle gjenfunnene av utenlandsmerkede fugler funnet i Norge. Her kan du lage kart som viser bevegelsen til ulike artene i tid og rom.

Norsk Ringmerkingsatlas oppsummerer og presenterer resultatene av 80 år med ringmerking i Norge, og er utgitt i to flotte bind. Norsk RingmerkingsAtlas Vol.1 (publ. 2003) dekker artene fra lommer til og med alkefugler, vol. 2 (publ. 2006) dekker artene fra duer til og med spurvefugler. Bøkene kan fås kjøpt på Stavanger museum, Revtangen Ornitologiske Stasjon og Natur og Fritid AS.

Eurasian African Bird Migration Atlas - et felles Europeisk online ringmerkingsatlas.