KRM

Sykdomsutbrudd blant grønnsisik

Stopp spredningen - rengjør foringsplassen!

Ringmerkingssentralen har de seneste ukene mottatt flere rapporter på grønnsisiker som er funnet syke og døde på fôringsplasser rundt omkring i landet, både på Øst- og Vestlandet. Antallet er uvanlig høyt og tyder på at det er et sykdomsutbrudd som rammer grønnsisikene spesielt hardt. Sykdommen er ikke helt klarlagt, men det mistenkes at det pågår et utbrudd av salmonella https://www.nrk.no/innlandet/flere-katter-med-salmonella-og-utbrudd-av-smafuglsalmonellose-1.14926965. Fuglene smittes trolig på fôringsplassene. For å begrense ytterligere spredning av salmonella-bakterien, er det derfor å anbefale at alle som mater fugler, nå rengjør fuglebrett og fôringsautomater og området rundt hvor disse er plassert i hagen, og gjerne ta en pause fra fôringen i noen uker. I de deler av landet hvor våren er langt kommet og det ikke ligger mye snø, kan en med fordel holde opp med fôringen frem til høsten igjen.

Fugler er utsatt for å bli smittet på fôringsplassene som følge av økt smittefare når mange fugler samles på et sted. Fuglene kan rammes av f.eks. både salmonella, E.coli og Trichomonas-infeksjon, og det er som oftest finker som er mest utsatt. Derfor er viktig å ha god hygiene med regelmessig renhold så lenge en fôrer. Vask og skrubb fôringsautomatene jevnlig (hell gjerne kokende vann over) og la dem tørke opp før de tas i bruk igjen. Fjern skitt og matrester på bakken under automatene. Har du mulighet så flytt litt rundt på fôringen i hagen, og bruk ikke samme plassering gjennom hele sesongen.

20190427_gronnsisik_solhaug.jpg#asset:11715

Grønnsisik hann. Foto: Arild Breistøl