KRM

Eurasian African Bird Migration Atlas

En milepæl innen trekkfuglforskningen er nådd - et felles Europeisk ringmerkingssatlas er lansert!

Fugletrekket er en fantastisk prosess med enorme implikasjoner for forvaltning av artene og for å forstå deres økologi og atferd.

I over 100 år har informasjon om bevegelsene til merkede individer blitt samlet inn av nasjonale ringmerkingssentraler. I Europa har dette ført til utgivelsen av en rekke nasjonale ringmerkingsatlas i bokform. Selv om slike atlas er uvurderlige for forskning og forvaltning, nasjonalt og regionalt, var det et presserende behov for et atlas som ga en oversikt over trekkruter på en kontinental skala, og som forenet gjenfunnsdataene fra konvensjonell ringmerking sammen med loggerdata innsamlet fra ulike typer sporingsenheter som er blitt stadig vanligere å ta i bruk innen trekkfugl-forskningen de siste 30 årene.

Det nye nettbaserte gjenfunnsatlaset er fritt tilgjengelig og gir interaktive kart som viser bevegelsene til 300 arter, sammen med et bredt spekter av tolkningstekster og statistikk, skrevet og redigert av et internasjonalt team av eksperter innenfor trekkfuglforskning. Atlaset er hovedsakelig basert på gjenfunnsdata innsamlet av de ulike europeiske ringmerkingssentralene og samlet og administrert av EURING (European Union for Bird Ringing). For rundt 100 arter inkluderer kartene imidlertid også sporingsdata via en live feed fra Movebank (database hos Max Planck Instituttet i Tyskland), som gir mer detaljert informasjon om individuelle bevegelser.

Vi håper at du vil nyte å utforske det fantastiske fugletrekkets mønstre presentert i Eurasian African Bird Migration Atlas, og at atlaset vil kunne bli et viktig verktøy som støtte for forvaltning, politikk og forskning, til det beste for fuglene våre.