KRM

Årsrapport

Samlet oversikt med ringbeholdning anvendte ringserier og opptelling av merkedata fordelt på art og alder ved sesongens slutt. Årsrapporten generes via RingAccess (se hvordan dette gjøres her)

Ny lisens forutsetter innsendt årsrapport.

Rapporteringsfrist er 15. februar