KRM

Lisens

Miljødirektoratet lisensierer ringmerkerne, basert på Ringmerkingssentralens anbefalinger.

Ringmerkingsbase er et nasjonalt system for lisensiering av ringmerkere i Norge. I basen finner du din adresseinformasjon, lisenstype, og gruppetilhørighet.

Den enkelte ringmerker er selv ansvarlig for å oppdatere egen kontaktinformasjon.

For å komme inn på din side i basen må du oppgi brukernavn og passord. Dette administreres av Ringmerkingssentralen. Spørsmål om dette rettes til birdringing(a)museumstavanger.no

Gjeldende lisens vil være tilgjengelig som PDF-fil på din side, og kan skrives ut av den enkelte ringmerker.