KRM

Nedlasting RingAccess

Det er laget spesialprogrammer tilpasset ulike oppgaver i forbindelse med ringmerkingsvirksomheten av fugler i Norge. Nedenfor er de tilgjengelige programmene listet opp med muligheter for nedlasting.

RingAccess versjon 1.5 (juni 2022)

Versjon 1.5 er nå tilgjengelig for nedlasting. Se mer detaljert informasjon nedenfor.

RingAccess er programmet som har overtatt etter de foregående "RING"-programmene som har vært tilgjengelige gjennom mange år. Med denne versjonen kan du blant annet legge inn dine merke-, kontroll- og gjenfunnsdata, samt skrive ut merkelister og eksportere merkedata til filer som kan brukes for rapportering til sentralen. Programmet kommuniserer med internett, og du kan sende rapportfiler direkte til sentralen fra programmet.

En brukermanual for programmet (versjon 1.4b) finner du her. Manualen er også tilgjengelig som et PDF-dokument som kan hentes direkte fra programmet. Les denne nøye!

Installasjon: Som versjon 1.4b skal versjon 1.5 installeres i en annen mappe enn under "Programfiler". Hvis du allerede har installert versjon 1.4b, og at den ligger riktig plassert på disken, kan du hoppe direkte til punkt 6 i lista under. Det er et problem med Windows 7 hvis RingAccess ligger under mappa "Programfiler" (evt. "Program files"). Dette medfører at operativsystemet lagrer dataene i andre mapper enn man forventer. Derfor er det viktig at programmet nå installeres i en ny mappe som ikke er under "Programfiler". Ved normal drift vil ikke dette medføre noen problemer, men hvis du skal skifte ut enkeltfiler eller finne igjen RAE-filer eller andre filer som RingAccess kan lage, kan det være vanskelig å finne dem igjen på harddisken. Hvis du skal bruke programmet under Windows XP, Vista eller andre versjoner, er det ikke avgjørende at programmet installeres i en annen mappe enn under "Programfiler", men jeg vil likevel anbefale at man følger den nye prosedyren. Alle må uansett oppdatere til versjon 1.4b. Hvis ikke vil det snart bli umulig å sende inn RAE-filer direkte fra programmet til sentralen. Bruk følgende prosedyre hvis du allerede har en versjon av RingAccess installert på din PC:

  1. Opprett (bruk Windows utforsker) en mappe på C-disken eller på en annen disk som du ønsker å bruke. Mappa kaller du RingAccess. Hvis du etablerte den på C-disken blir da navnet C:\RingAccess\.
  2. Start RingAccess og velg "Sikkerhetskopiering" fra hovedmenyen. Lagre først til den mappa eller eksterne harddisk/minnepenn som vanligvis bruker for sikkerhetskopiering. Hvis du ikke har noen slik mappe (noe du absolutt bør ha!) kan du for eksempel sikkerhetskopiere til skrivebordet (Desktop) eller til en annen disk (f.eks C:\). Sjekk at programmet bekrefter at sikkerhetskopieringa er foretatt.
  3. Deretter foretar du en sikkerhetskopiering til den mappa som du akkurat har opprettet som programmappe for RingAccess. Sjekk at programmet bekrefter at sikkerhetskopieringa er foretatt. Du kan samtidig sende ikke rapporterte merkinger etc. til sentralen slik at alt er rapportert.
  4. "Sikkerhetskopiering" kopierer kun datafilene, og hvis du ønsker å ta vare på alle RAE-filene og malene for arter og lokaliteter, kan du også kopiere alle filer som ender på *.txt og *.RAE inn i den nye mappa. Bruk eventuelt Windows utforsker til dette.
  5. Gå inn i innstillinger på PC'en og velg programmet hvor du kan avinstallere programmer. Velg RingAccess og avinstaller dette programmet.
  6. Trykk på denne linken De som kun oppdaterer exe-fila må også erstatte basisdata med denne
  7. Velg "kjør" (evt. "Run") og du vil starte et installasjonsprogram for RingAccess
  8. I Installasjonsprosedyra passer du på at programmappa blir den som du har opprettet. Programmet vil foreslå mappa "C:\RingAccess".
  9. Fullfør installasjonen, og programmet skal starte med dine gamle data intakt. På toppen av hovedmenyen skal det nå stå versjon 1.4b. Da skal alt fungere som før.

Det er svært viktig at du følger denne prosedyra ved oppdateringen. Når du fjerner programmet tar du samtidig vekk alle datafilene, og da er viktig at du allerede har lagret dem i den nye programmappa som angitt ovenfor. Hvis du er usikker på om du har kontroll på denne framgangsmåten, ta da kontakt med Vidar Bakken (mob. 454 36 546). Jeg beklager at denne omleggingen må gjøres, men det var ikke mulig å forutsi hvordan nye operativsystemer ville oppføre seg i framtiden med hensyn på håndtering av filer.

Ved oppdatering blir alle de gamle dataene beholdt, selv om du eventuelt overskriver den gamle versjonen. Ved oppstart vil programmet gå gjennom dine tabeller og automatisk oppdatere til versjon 1.5.

Skal du installere programmet for første gang på en ny PC kan du trykke på denne linken. (exe-fil) Framgangsmåten er ellers den samme som beskrevet ovenfor fra og med punkt 6.

Vi er takknemlige hvis du umiddelbart rapporterer alle feil som oppstår, slik at alle kan få tilgang på en feilfri versjon så raskt som mulig. Erfarer du feil er det viktig at du beskriver nøyaktig hva som skjedde. Det beste er at du framprovoserer feilen en gang til og at du nøye beskriver hvert trinn før feilen inntraff. Uten en detaljert feilbeskrivelse er det ofte vanskelig for oss å lokalisere feilen. Send feilmeldinger og kommentarer til Vidar Bakken.