KRM

Rapportering av ringmerkingsdata

ALL RINGMERKINGSDATA SOM GENERERES AV RINGMERKEREN SKAL RAPPORTERES TIL SENTRALEN

· Ringmerkinger

· Kontroller – fremmed- og egenkontroller. Gjenfangst og feltavlesninger av ringmerkede fugler (inkludert feltavlesninger på fargeringer)

· Gjenfunn – funn av døde ringmerkede fugler


DET ER TRE FRISTER SOM SKAL OVERHOLDES I LØPET AV ÅRET

· Merkinger utført i vårsesongen: 15. juni

· Pullmerking/sommermerking: 1. september

· Høstmerking/sluttrapportering/årsrapport: 15. februar