KRM

Regelverk

Ringmerking drives i vitenskapelig øyemed, og det er bare erfarne, lisensierte ornitologer som får lov til å drive med dette. Det er Miljødirektoratet som gir lisens til ringmerkerne, basert på Ringmerkingssentralens anbefalinger.

Hvilket regelverk og forskrifter som den enkelte ringmerker må forholde seg for å kunne ringmerke fugl kan finnes her:

Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål

Naturmangfoldloven

Viltloven

Ringmerkerens håndbok ble utgitt for å kunne gi den enkelte ringmerker hjelp til å få samlet inn mest mulig verdifull informasjon om de fuglene som blir ringmerket, gi råd/intrukser vedrørende håndtering fugl og omgivelser, samt gi en samlet oversikt over de krav og bestemmelser som stilles til dem som ringmerker. Ringmerkerens håndbok er gått ut av trykk og vil ikke bli utgitt igjen i denne versjonen, men en digital versjon av håndboken kan finnes HER. Vi gjør oppmerksom på at deler av bokens innhold når det gjelder lovverk og ringstørrelser er utgått, og vi viser derfor til henvisninger her på denne siden.